zero Przejdź do głównej treści

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

PRZEGLĄD
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez ZENOO. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do ZENOO. ZENOO obsługuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej witrynie dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad i uwag podanych poniżej.
 
Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując nasze produkty, angażujesz się jako odbiorca naszych usług („Usługi”, „Usługa”) i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym na wszystkie warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, sprzedawcami,, klientami, i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z naszych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.
 
Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją Warunków możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza ich akceptację.

Nasz sklep jest hostowany na Bigcommerce. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.
 
SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś w wieku co najmniej pełnoletni w swoim miejscu zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim miejscu zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie możesz przesyłać żadnych bugów, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.
 
SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoje dane (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń przyłączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się nie: reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony . Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.
 
SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
 
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiałach wyłącznie dostępnych wyłącznie na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać informacje historyczne. Informacje historyczne nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.
 
SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN
 
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.
 
SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
 
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie, były wyświetlane jak najdokładniej. Nie możemy zagwarantować jednak, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ich ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług składane na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.
 
CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE
 
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym przez Ciebie w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez hurtownie, sprzedawców lub dystrybutorów. Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.
 
SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
 
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi i w miarę ich dostępności i bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju oraz bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.
 
CZĘŚĆ 8 - ŁĄCZA STRON TRZECICH
 
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich. Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści oraz dokładności i nie gwarantujemy oraz nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych z użyciem witryn osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.
 
CZĘŚĆ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OCENY I INNE ZGŁOSZENIA
 
Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub zrobisz to bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany (inaczej: “komentarze”) lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) do zapłacenia odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) do odpowiedzi na komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
 
Oświadczasz, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za komentarze, które zamieszczasz. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.
 
SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Zobacz naszą Politykę prywatności.
 
SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
 
Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.
 
SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA
 
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, krajowych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszania praw naszej własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który jest lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, wyłudzania informacji i podszywania się; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.
 
SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 
Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoją odpowiedzialność. Usługi oraz produkty udostępniane użytkownikowi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „oryginalne” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowe, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw. W żadnym wypadku ZENOO, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, wynikające z umowy (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, wynikające z korzystania z Usługi lub produktów zakupionych za pomocą witryny lub w przypadku innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub produktu, ale nie ograniczając się do błędów lub pominięć w treści lub strat i szkód poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub innych treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usługi, nawet w przypadku poinformowania o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub kraje nie zezwalają na wyłączne lub ograniczone odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub krajach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.
 
SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE
 
Zgadzasz się na zagwarantowanie rekompensaty, odszkodowania lub wynagrodzenia strat firmie ZENOO oraz naszym spółkom nadrzędnym, spółkom podrzędnym, podmiotom stowarzyszonym, partnerom, dyrektorom, prezesom, agentom, podwykonawcom, licencjodawcom, usługodawcom, podwykonawcom, dostawcom, stażystom i pracownikom przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, ponoszone przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającego z naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które naruszają przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.
 
SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ
 
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków usługi, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 
SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE
 
Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny. Jeśli w naszym wyłącznym osądzie nie uda Ci się lub podejrzewamy, że nie dotrzymałeś jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do i włącznie z datą wypowiedzenia; i/lub w związku z tym możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).
 
SEKCJA 17 - UMOWA
 
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść autora.
 
SECTION 18 - PROMOTIONS
 
Any promotional content contained on this website is subject to inventory availability. ZENOO reserves the right to cancel or modify any such promotion at any time and without notice.
 
SECTION 19 - MONTHLY PLAN

Monthly plan is a subscription service offered by ZENOO. ZENOO reserves the right to change the regular scheduled deliveries, the discount amount and free delivery offer at any time. Subscription order items will ship automatically based on the frequency it’s set until you cancel. By placing your order, you are authorising us to charge your card for future orders.
You can change the subscription status, recipes, quantities by writing us – support@myzenoo.com. Also the subscription can be postponed, cancelled and its information updated in your ZENOO account here - https://myzenoo.com/login.php .

Only items marked with the ‘Monthly plan” on product pages will qualify for Repeat Order benefits.
 
SECTION 20 - GOVERNING LAW
 
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Litwy.
 
SECTION 21 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE
 
Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.
 
SECTION 22 - CONTACT INFORMATION
 
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować na adres au@zenoo.eu.